Pozemek

Ověřte si, zda je pozemek stavební

Tuto informaci získáte v územním plánu obce. Díky digitalizaci územních plánů  si sami můžete na internetu vyjet územní plán obce a zjistit, zda je pozemek vyčleněný jako stavební pro výstavbu domu. Pokud stavební pozemek kupujete přes realitní kancelář, územní plán by Vám měl poskytnout realitní makléř. Objevují se časté dotazy, zda je pozemek opravdu stavební, když na výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí je uvedeno např. orná půda, zahrada, les apod. Nenechte se mýlit, jedná se jen o druh pozemku.

 

mam vlastni projekt

 

Inženýrské sítě

Voda, elektřina, plyn, kanalizace, příjezdová komunikace – to vše by Vás mělo zajímat před koupí stavebního pozemku. Veškeré inženýrské sítě by měly být zkolaudovány. Pokud nebudou zkolaudovány, může to vést k situaci, že Vám nebude stavba povolena. Proto si vždy zkontrolujte kolaudaci inženýrských sítí na stavebním úřadě nebo na obci.

 

Regulativy obce

Současně s územním plánem se určitě seznamte i s regulativy obce. Regulativy obce Vám totiž mohou určit například zastavitelnost domu na pozemku, sklon střechy či zachování uliční čáry, tzn. že domy jsou z pohledu ulice ve stejné vzdálenosti. Těchto regulativů existuje samozřejmě více, proto si je vždy vyžádejte na obci nebo prostřednictvím realitního makléře.

Jakmile budete obeznámeni se všemi regulativy obce, začněte plánovat ideální projekt Vašeho domu. V opačném případě by se Vaše představy nemusely slučovat s danými regulativy.

 

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo inženýrských sítí, silnice, železnice, lesa, vodních toků aj. Ochranná pásma nemusí znamenat nutné zlo, je třeba se však s nimi dopředu seznámit, zda nenaruší Vaše plány. Například ochranné pásmo lesa znamená, že dům od lesa být ve vzdálenosti min. 50 m (pokud nedostanete výjimku). Tuto informaci zjistíte na úřadu územního plánování nebo na stavebním úřadě příslušného města. Potřebné informace lze získat i  u provozovatelů sítí v dané lokalitě.

 

pozemek 

Územní studie

Bez územní studie je možné stavět rodinný dům v zastavitelném území pouze tam, kde není územním plánem stanovena podmínka vypracování územní studie.

Všechny výše uvedené informace se dozvíte na územně plánovacím odboru, který zajišťuje územní koncepci rozvoje základních městských funkcí – bydlení, výroby, pracovních příležitostí, občanské vybavenosti veřejné a komerční, sportu, rekreace a volného času.

 

Návštěva stavebního úřadu

Veškeré  informace vztahující se k zamýšlené stavbě by Vám měl sdělit místně příslušný stavební úřad. Dozvíte se konkrétní informace týkající se samotné stavby – vzdálenost od sousedního pozemku, případně výjimka vzdálenosti a její podmínky, v jaké vzdálenosti se nachází tzv. stavební čára, resp. kde dům lze postavit atd.