Projektant

V PURLIVE Vám pomůžeme s projektem Vašeho rodinného domu či jiného stavebního projektu, zajistíme inženýring i vyřízení stavebního povolení prostřednictvím sítě projektantů. Jestliže máte vlastního projektanta, PURLIVE mu poskytne maximální součinnost při dodávání konstrukčních detailů či s ním zkonzultuje Váš projekt.

 

projektant

 

Projektant připraví druhou část z výkresové dokumentace rodinného domu pro stavební povolení, které obsahuje:

 • technické zprávy A-D (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Technická zpráva RD, TS vnitřní instalace);
 • situace a její zákres na podkladu katastrální mapy;
 • schématické zakreslení instalací – elektro;
 • schématické zakreslení instalací – rozvod vody;
 • schématické zakreslení instalací – topení;
 • schématické zakreslení instalací – kanalizace;
 • oplocení – vstupní část a sousední parcely.

 

Projektant dále připraví vyjádření a zprávy, které obsahují:

 • radonový průzkum;
 • požární zpráva;
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB);
 • autorizace projektové dokumentace;
 • projekt pro přípojku elektro + hromosvod;
 • projekt pro přípojku vody;
 • projekt studny (pouze v případě zdroje vody ze studny);
 • projekt pro přípojku vody ze studny (pouze v případě zdroje vody ze studny);
 • projekt pro přípojku plynu + domovní rozvod (pouze v případě zavedení plynu);
 • projekt pro přípojku splaškové kanalizace;
 • projekt pro přípojku dešťové kanalizace + vsakovací jímka;
 • projekt pro čistírnu odpadních vod (pouze v případě realizace čistírny odpadních vod);
 • projekt na jímku na vyvážení (pokud je uvažována a pokud úřad povolí);
 • vyjádření správců inženýrských sítí;
 • výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu + dokumentace pro vynětí ze zemědělského půdního fondu (pokud je pozemek aktuálně veden na katastrálním úřadě jako jiný pozemek než stavební a zároveň územní plán deklaruje, že pozemek je určen k individuálnímu bydlení);
 • geodetické zaměření.