Základová deska

Základová deska spojuje betonové pasy a vytváří pevnou plochu, která má za úkol nést celou konstrukci stavby. Kladou se tedy velké nároky na její kvalitu a správné provedení. Každá základová deska navíc může vyžadovat specifickou pevnostní třídu betonu. Záleží vždy na skladbě terénu, spodních vodách, geologickém zatížení pozemku. Pevnostní třídu betonu vždy najdete ve své projektové dokumentaci. Více o betonování základových desek naleznete na webu mateřské společnosti PURLIVE - TAŠ-STAPPA beton .

 

zakladova deska

 

Druhy základových desek

 

Základová deska na štěrku

U běžných staveb se jedná o alternativu, kterou volí mnozí stavebníci svépomocí. Základová deska na štěrku se skládá z betonových zapuštěných pasů, obsypaných zhutněným štěrkem. Následně je položena armatura a celá plocha se vylévá betonem. Oproti ostatním alternativám vychází tento druh základové desky podstatně levněji. Nevýhodou však bývá nedostatečná tepelná izolace desky, která musí být řešena zateplením podlahy.

 

Plovoucí deska

U plovoucí desky se místo betonových pasů hloubí základová jáma, která se vyplňuje zhutněným pěnosklem. Pěnosklo je následně obaleno do geotextílie a je překryto PE fólií. Na fólii se lije plovoucí základová deska z betonu. Tento druh základové desky má skvělé termoizolační vlastnosti a skvěle se hodí pro pasivní stavby. Za nevýhodu lze považovat vyšší cenu.

 

Deska na extrudovaném polystyrenu

Základová deska je zabetonována do kompaktní vrstvy extrudovaného polystyrenu. Díky tomuto poskytuje skvělé tepelně-izolační vlastnosti, a to i ze stran. Pod polystyrenovou vanou se nachází štěrkový podklad z různých frakcí, který je zakončen pískovou vyrovnávací vrstvou. Naprostá rovinatost je v tomto případě nutná, aby nedocházelo k ohybům a deformacím polystyrenových dílů.

 

Stavební systém PURLIVE není nikterak limitován druhem základové desky. Důležitým aspektem pro zakotvení stavebního systému PURLIVE je dostatečná hloubka betonové vrstvy.