Smlouva o dílo

Po vyspecifikování celé stavby, podepisujete s PURLIVE smlouvu o dílo, jejíž součástí je:

  • Detailní položkový rozpočet stavby v domluveném rozsahu
  • Harmonogram stavby
  • Výkresová část projektové dokumentace v konstrukčním systému PURLIVE
  • Všeobecné obchodní podmínky PURLIVE
  • Prohlášení o účelu stavby

smlouva o dilo