Stavební povolení

Necítíte se v problematice stavebního povolení zběhlí tak, abyste si ho vyřídili sami? Domluvte se s PURLIVE či s Vaším projektantem, aby Vám žádost o stavební povolení popř. ohlášení stavby vyřídil.

 

Ke stavebnímu povolení je potřeba zařídit:

  • vyjádření hasičského záchranného sboru (pouze při stavbě nad 200 m2 zastavěné plochy);
  • koordinované závazné stanovisko;
  • vyjádření krajské hygienické stanice;
  • případná další vyjádření dle požadavků příslušného stavebního úřadu.

 

stavebni povoleni

 

Projektant v průběhu přípravy podkladů uvedených v sekci projektant připraví navíc:

  • prováděcí dokumentaci základů stavby;
  • případně prováděcí dokumentaci krovu (dle dohody s PURLIVE);
  • prováděcí dokumentaci stavby (stěn) kterou vypracuje interně PURLIVE (tzv. Výrobní a montážní dokumentaci).

 

Následně probíhá podání žádosti na místně příslušném stavebním úřadě. Je dobré počítat s tím, že stavební úřad po Vás může požadovat úpravy projektu anebo dodání dalších nezbytných zpráv.

 

Po udělení stavebního povolení

PURLIVE Vám předloží Položkový rozpočet stavby, harmonogram stavby a návrh smlouvy o dílo. Následně probíhá upřesnění konkrétních detailů stavby a výběr:

  • střešní krytina (materiál, barva);
  • okapový systém;
  • typ a barevnost oken aj.

 

V případě, že PURLIVE nezajišťuje základovou desku, je nezbytné domluvit si termín převzetí a přeměření základové desky od investora. Ze strany PURLIVE bude následně předložen harmonogram stavby k odsouhlasení.